pa_vag_att_rosta_ub-gu-se_konfetti1600x465px

Sveriges Museer bevakar två demokratifirandeprojekt:

1) Projektet Demokrati100

2) Riksdagens demokratifirande bland annat med en vandringsutställning

 

Projektet Demokrati100 har initierats av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket. Bakom sidan Demokrati100.se står ett nätverk av företrädare för arkiv, museer och bibliotek samt enskilda forskare som vill uppmärksamma demokratijubileet. Läs mer här: https://demokrati100.se/

Lagom till skolstarten har Demokrati100 också släppt lärarmaterialet ”Vägen till allmän och lika rösträtt” som är framtaget av arkivarierna Per Agius och Nicklas Malmsjö vid Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Stadsarkivet i Uppsala. Lärarmaterialet är producerat i samarbete med vetenskapsfestivalen ForskarFredag, och finansierat av Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskap & Allmänhet. Läs mer om det här: https://demokrati100.se/nytt-lararmaterial-om-rostratten/

Sidan Demokrati100.se ska fyllas på med artiklar under hela jubileet 2018-2021 och det kommer också att komma en tidslinje och ett kalendarium där nätverket kan berätta om arrangemang som har anknytning till demokratijubileet.

Även Riksdagen har tillsatt en arbetsgrupp som tar fram både en vandringsutställning och en utställning att ladda ner om demokratin. Vi kommer att återkomma i slutet av september med mer information om detta projekt som flera museer redan önskat ta del av och flera gärna får ta kontakt om. Snart kommer en speciell hemsidan men till dess finns den här länken med information på Riksdagens hemsida: firademokratin.riksdagen.se/

Även här finns studiematerial för elever och lärare