Sverige hamnar efter många länder i arbetet med att digitalisera kulturarvet. Det beskrivs i slutbetänkandet från utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin som överlämnas till kulturminister Amanda Lind idag.

Utredningen “Från kris till kraft” konstaterar att digitaliseringen av kulturarvet brådskar och föreslår därför en treårig satsning på 150 miljoner kronor under 2022 och 325 miljoner kronor per år under 2023 och 2024 för museer och arkiv. Förslaget skiljer sig markant från den budget som regeringen presenterat, där satsningen på museernas digitalisering ligger på 20 miljoner kronor under två år.

- Under pandemiåret 2020 hade Sveriges museer hela 216 miljoner digitala besök, vilket visar behovet av museernas innehåll. Regeringens budgetförslag på 20 miljoner kronor för kulturarvets digitalisering räcker inte långt. Utredningens förslag är däremot en seriös satsning som tar behovet av digitaliseringen på allvar, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Utredningen föreslår också att en fristående kulturstiftelse inrättas från vilken kulturinstitutioner kan söka pengar.

- Sveriges Museers rapport Armlängds avstånd (juli 2021) visade att en fjärdedel av museicheferna har blivit utsatta för påverkan eller försök till påverkan från beslutsfattare och att det bland regionala och kommunala museer var en dryg tredjedel som blivit utsatta för försök till påverkan. Utredningens förslag om en oberoende kulturstiftelse där man kan söka pengar är ett steg i rätt riktning för att värna museernas professionella oberoende, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Läs utredningen “Från kris till kraft” på regeringens hemsida (länk)

screenshot-2021-09-30-at-08.20.35
Återstart för kulturens särskilda utredare Linda Zachrisson överlämnar utredningen till kulturminister Amanda Lind.