Personer med olika funktionsnedsättningar vill känna igen sin historia och sina livserfarenheter i museernas utställningar. Projektet FOKUS (Funktionshinder Och Kulturarv, Utbildning, Samverkan) mål är att skapa långsiktiga förutsättningar för att funktionshinderperspektivet ska bli en självklar del i museernas verksamhet. FOKUS drivs under 2014 och 2015 av Upplandsmuseet och Handikapphistoriska föreningen.

Projekt FOKUS utbildar anställda på museer runt om i landet i olika aspekter på funktionshindersperspektiv. Tanken är att dessa personer ska utgöra stommen i ett nätverk som utvecklar och sprider kunskap om funktionshinder på museerna. Sedan länge har museer, liksom andra delar av samhället, arbetat för att förbättra tillgängligheten och bemötandet för att bättre nå besökare med funktionsnedsättning. Nu handlar det alltså om innehållet – om att inkludera historiska och nutida erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning i exempelvis utställningarna.

Det kan man förstås göra på olika sätt och projektet har inte några färdiga svar. Samarbetet med funktionshinderrörelsen är en viktig del och under utbildningen får deltagarna träffa aktiva inom i olika funktionshinderorganisationer för att knyta kontakter och diskutera idéer.  Det kan vara ett sätt för museer att börja arbeta med funktionshinderperspektiv i sin verksamhet. Projektet FOKUS strävar efter att funktionshinderaspekter ska bli en självklar del i mångfaldsbegreppet.

20 personer går utbildningen, som är unik i sitt slag eftersom den samlar museianställda över yrkesgränserna. Det är också första gången en genomgripande utbildning om olika aspekter av att arbeta med funktionshinderperspektiv i hela verksamheten ges inom museisektorn.

Mångfald och samverkan har varit tema för två av fem utbildningstillfällen som hållits hittills. Förmedling, samlingarna och dokumentation och insamling är teman för kommande tre tillfällen under 2015.

Deltagarna har fått historisk kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder tagit del av exempel på samarbete mellan museer och föreningar inom funktionshinderrörelsen. Andra kurstillfället fokuserade på att hitta områden, metoder och partners för att göra det. Att uthållighet och respekt för vad de parter som ingår i samarbetet vill och kan är centralt för god samverkan lyftes fram. Georg Drakos, docent i etnologi vid Stockholms universitet, har varit med båda gånger kursen träffats och berättat om sin forskning om funktionshinder och berättande. Han samverkar regelbundet med andra aktörer i sina projekt.

Under utbildningsdagarna har deltagarna redovisat och problematiserat utmaningar för samverkan på sina respektive museer. Ramarna för nätverket formas under utbildningen. När projekttiden är slut, senhösten 2015, öppnas nätverket för andra intresserade.

Projektet FOKUS tar vid HAIKU, Handikapphistoria i kulturarvet, som drevs 2010-2013 i samarbete mellan Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen. Projekt Fokus vill omvandla kunskap och insikter från HAIKU-projektet omvandlas till praktiskt museiarbete och därmed kan bli varaktigt bestående.

FOKUSlogo-1200px

//Diana Chafik, projektledare FOKUS

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.