coyhs1edrhqqsl7iuttd
- Vi på Formas har ett viktigt uppdrag kring forskningskommunikation. Nu vill vi uppmuntra museerna att, med utgångspunkt i de forskningsområden som Formas finansierar, kommunicera de globala hållbarhetsmålen utifrån sina uppdrag och befintliga samlingar, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Formas har avsatt 10 miljoner kronor till en utlysning för finansiering av museisatsningar riktade till en extern publik. I utlysningen kan offentligt finansierade museer i Sverige söka medel för större projekt som lyfter forskning kring de globala målen för hållbar utveckling och forskning inom Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Muséerna kan söka upp till 2 miljoner kronor per projekt.

- Vi ställer oss väldigt positiva till att våra medlemmar får möjlighet att söka pengar för att arbeta mer med hållbarhetsfrågor, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges museer. Museerna är en viktig del av dagens och morgondagens hållbara samhälle och som kunskapsinstitutioner har vi en unik position för att nå ut till många.

Sista ansökningsdatum: 2018-08-15.
Beslutsdatum 2018-09-26.

På Formas hemsida finner du mer information om utlysningen>>

- Vi hoppas få in ansökningar för några större projekt och det vore kul om de får spridning i landet. De här pengarna ska göra avtryck och kommunicera forskning inom Formas områden på ett innovativt sätt, fortsätter Elisabet Blomberg. Utlysningen öppnar 14 juni och under 2019 hoppas vi få se resultat av den på Sveriges museer.

formas_symbol_stående_text_rgb_png