Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 80 miljoner kronor avsätts för att införa fri entré vid vissa statliga museer.

Fri entré ska gälla vid följande av statens museer:

- Armémuseum,
- Etnografiska museet,
- Flygvapenmuseum i Linköping,
- Hallwylska museet,
- Historiska museet,
- Kungliga myntkabinettet,
- Livrustkammaren,
- Marinmuseum i Karlskrona,
- Medelhavsmuseet,
- Moderna museet i Stockholm och Malmö,
- Nationalmuseum,
- Naturhistoriska riksmuseet,
- Sjöhistoriska museet,
- Skoklosters slott,
- Statens centrum för arkitektur och design,
- Världskulturmuseet i Göteborg
- Östasiatiska museet.

Läs mer i pressmeddelande på regeringens webbplats>>>