Under konferensen Gallringens etik som hölls på Nordiska museet år 2012 konstaterade publiken att det skulle behövas mer etisk rådgivning vid gallring på museer i Sverige. Riksförbundet Sveriges museer tog på sig att undersöka om det brittiska gallringshjälpmedlet Disposal toolkit från Museum Association skulle kunna fungera som ett sådant verktyg även i Sverige. Disposal toolkit snabböversattes och skickades ut på remiss. Enligt svaren var man övervägande positiv till en svensk översättning dock med behov av viss bearbetning och anpassning till svenska förhållanden.

Nu har Riksantikvarieämbetet som en del av sitt arbete med att utveckla olika verktyg för god samlingsförvaltning tagit över arbetet med att färdigställa översättningen. Arbetet sker i dialog i med svenska ICOM och Riksförbundet Sveriges museer.

Här finns den första snabböversättningen som ska bearbetas. Lämna gärna kommentarer på texten: Översättning under arbete eller få inlog till dokumentet på google docs och se och lämna kommentarer direkt. (För kontakt se nedan)

Länk till den engelska Disposal toolkit: http://www.museumsassociation.org/download?id=15852

Här finns mer information (K-blogg)>>>

Riksantikvarieämbetets webb>>>

Kontakta gärna Riksantikvarieämbetet om du vill veta mer eller vill delta:

Annika Carlsson, Utredare inom samlingsförvaltning  tfn. 08-5191 8351, annika.carlsson@raa.se