Ett av Riksförbundet Sveriges museer fokusområden de kommande åren är råd och stöd rörande samlingsförvaltning. Som ett led i detta genomförde riksförbundet (tillsammans med ett antal institutioner) konferensen "Gallringens etik" hösten 2012. Efter konferensen har riksförbundet översatt den brittiska museiorganisationen Museum Associations riktlinjer för gallring - "Disposal toolkit". Med syfte att ta in synpunkter på om det är möjligt att ta fram liknande riktlinjer om gallring för de svenska museerna.

De brittiska riktlinjerna innehåller allmän information och vägledning om avyttring/gallring som är tänkta att användas av alla museer i Storbritannien.

En utvald remissgrupp av medlemmar från centrala, regionala och kommunala museer har redan fått översättningen samt ett antal frågor om riktlinjerna, frågorna ska vara ett stöd för eventuella synpunkter samt en utgångspunkt för riktförbundets kommande ställningstaganden. Nu vill riksförbundet ge alla medlemmar möjlighet att lämna synpunkter på de brittiska riktlinjerna.

Här kommer de frågor som skickats ut till remissgruppen:

1. Kan liknande riktlinjer för gallring fungera för svenska förhållanden?

2. Vad i de brittiska riktlinjerna kan vi använda (utifrån "ditt" perspektiv) i svenska förhållanden?

3. Vad saknas i de brittiska riktlinjerna som skulle behöva finnas med i svenska riktlinjer?

4. Med de brittiska riktlinjerna som utgångspunkt, går det att säga någon om möjligheter med eventuella svenska riktlinjer? Går det att säga något om svårigheter med eventuella svenska riktlinjer?

Har ni frågor angående riktlinjerna, tveka inte att höra av er till verksamhetskoordinator Sophia Laurin, sophia.laurin@sverigesmuseer.se alternativt 075-386 75 76.

Om ni vill lämna synpunkter vill Riksförbundet ha era synpunkter senast fredagen den 6 december, vilka skickas till sophia.laurin@sverigesmuseer.se.

Disposal toolkit - svensk översättning >>>
Disposal toolkit - engelsk originalversion >>>