Riksförbundet Sveriges museer bjöd in till samtal om mod, makt och museer på webben och på Tekniska museet  den14 november.  ”Linjen” är fortfarande öppen, kommentera på twitter, facebook eller mejl.

Riksförbundet fortsatte på temat Mod och makt från museernas vårmöte 2016 – och ställde frågan: Vilka är konsekvenserna när museerna vidgar perspektiven?

img_0505

 

Gunilla Kindstrand, kulturjournalist mm., reflekterade över museerna och samhället. Vilka krafter är igång och vilka sorters arenor kan museerna vara. Hon uppmanade bland annat riksförbundet att bjuda in de krönikörer som ifrågasätter den nya museirollen. Debatten är viktig och sporrar.

 

.

img_0508I panelen medverkade Daniel Eklund, Sundsvalls museum, Eva Hansen, förstudien för Nationellt Demokrati- och migrationsmuseum i Malmö, samt Karl Magnusson, Statens museer för världskultur. I en förinspelad intervju hördes också Ann Follins tankar om den senaste tidens museidebatt där hon och världskulturmuseerna varit i fokus.
Programledare agerade Niklas Cserhalmi som stundtals ställde svåra frågor till panelen. Vem ska egentligen styra museerna och kan de verktyg vi använder idag verkligen motverka polarisering? Aron Ambrosian höll uppsikt över de digitala inläggen som i mycket bekräftade det som sades av panelen och Gunilla Kindstrand.
Och visst är det en utmaning för oss museer idag, att vi som arbetar med museerna i mångt och mycket bekräftar samma åsikter? Ibland skavde det till, men vi vill hålla linjen öppen för samtal om museirollen. Vi välkomnar dina frågor och inlägg till tyck@sverigesmuseer.se

 

Här finns samtalet i sin helhet


Spara

Spara