Stölderna av kulturföremål ökar igen.

Sensommaren utgör högsäsong för stölder av kulturföremål. Sedan januari 2010 har 956 kulturföremål stulits ur kyrkor, museer och hembygdsgårdar i landet. Det visar en sammanställning som Riksantikvarieämbetet gjort utifrån statistik från Brottsförebyggande rådet.

– Stölder av och illegal handel med kulturföremål är ett stort problem. Dessvärre är risken att åka fast liten. I de fall föremålen förs ut ur landet arbetar Riksantikvarieämbetet aktivt för att de ska återlämnas till sin rätta ägare. Men den här brottsligheten behöver även prioriteras högre globalt, säger Knut Weibull, överantikvarie.

Under sommaren har förekomsten av stölder ur kyrkor och museer uppmärksammats i media. Under de senaste fem åren har 956 föremål försvunnit ur kyrkor, hembygdsgårdar och museer i landet. Riksantikvarieämbetets granskning visar att sensommaren är högsäsong för stölderna. Nära 25 procent avstölderna de senaste två åren skedde i augusti och september.

Statistiken visar att flest föremål har försvunnit i Stockholms län. Sedan 2010 har 224 föremål försvunnit från kyrkor, museer och hembygdsgårdar i Stockholms län. Minst drabbat av stölder är Jämtlands län där bara sju föremål försvunnit under samma period.

– I Sverige är det väldigt enkelt för alla ta del av och använda kulturavet. Det är positivt att kulturskatten visas upp och görs tillgänglig för besökare, men det gör också att risken för stölder ökar, säger Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet.

De föremål som stjäls är framför allt lösa inventarier som silverljusstakar, ljuskronor, biblar, och målningar. Den medeltida kyrkliga konsten har ett högt andrahandsvärde i Europa och detta har lett till att ett flertal medeltida träskulpturer stulits från svenska kyrkor och museer under de senaste decennierna. Risken för stöld kan leda till att värdefulla föremål blir otillgängliga för allmänheten genom att de inte längre visas upp.

Det är inte ovanligt att stulna kulturföremål förs ut ur landet för att säljas. I de fall ett föremål från Sverige hittas och det inte går att hitta en förlikning med ägaren kan Riksantikvarieämbetet träda in och föra talan mot innehavaren.

Handeln med stulna kulturföremål omsätter stora summor världen över. Den rika kulturskatten i krigets Syrien och Irak har till stora delar förskingrats för att finansiera fortsatt krigföring i området. Unesco har upprättat röda listor på föremål som inte får köpas. Riksantikvarie Lars Amréus har skickat ut ett brev till svenska auktionshus för att uppmärksamma dem på att föremål kan ha förts ut ur andra länder olagligt för att säljas i Sverige. Läs mer här>>>

Riksantikvarieämbetet samarbetar med bland andra Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Svenska Unescorådet för att öka kunskapen och medvetenheten om den illegala handeln med kulturföremål.

Mer information, se Riksantikvarieämbetets hemsida>>>

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.