hostforum2017_panel

Den 29 november webbsändes Höstforum: Öppna museer? direkt från Nordiska museet. På vår YouTube-kanal kan du nu se den inspelade sändningen.

Här diskuterades konsekvenserna av att museernas öppenhet nu regleras i lag och vad vi kan lära av att extrema organisationer tagit plats i offentliga rum som Bokmässan och politikerveckan i Almedalen.  Vad är det som gäller i Museilagen och andra lagar? Hur kan museer bäst arbeta med öppenhet? Hur kan museer förvalta sin trovärdighet?

Inledningsvis ombads Mats Persson och Pernilla Klingofström från Sveriges Museers styrelse kommentera de pågående uppropen med anledning av #metoo. Därefter gav Katti Hoflin (Stockholms stadsbibliotekarie) en spaning från bibliotekens värld. Vår moderator Niklas Cserhalmi ställde sedan frågor till den inbjudna panelen: Britta Söderquist (sektorschef för museer i Göteborg), Calle Nathansson (VD Folket Hus och Parker), Eva Thorslund (direktör för Statens medieråd) och Johan Hirshfeldt (fd hovrättspresident).

Det måste man våga göra ändå. Annars blir det tyst.

Katti Hoflin om vikten av att som chef inom kulturen våga spela ut komplexiteten i det vi håller på med trots den hårda tonen som drabbar en efteråt

Man väljer inte bort samarbetspartners på grund av deras åsikter utan av objektiva, hållbara skäl

Johan Hirschfeldt om fri åsiktsbildning

Aktiv samlingsförvaltning kan skapa paralleller, och nyansera bilder

Britta Söderquist om att bevara museernas trovärdighet

Låt samtalen fluera, men institutionerna måste vara tydliga med vilka samtal man vill ha

Calle Nathansson om att bevara museernas trovärdighet

Museerna behövs som nod för kunskap och utbildning, för att nå fler

Ewa Thorslund om att möta den ökade misstron i samhället

Se den inspelade sändningen här (YouTube öppnas i nytt fönster)