Riksförbundet Sveriges museers visionsarbete “Känn dig som hemma på framitdens museum” har nått halvtid. Vårens två seminarier fokuserade på mångfald och på lärande. Vi har samlat fantastiska tankar, erfarenheter och idéer från museerna men också från andra inspiratörer. Två öppna (och kostnadsfria) seminarier är kvar och vi hoppas på ditt deltagande!

Syftet är att tillsammans skapa bilder av vad ett museum kan vara, vilken roll det kan spela och vad det behöver i en framtid. Vår vision vill vi sedan använda som verktyg för eget utvecklingsarbete och i samtal med besökare, utövare, samarbetsparter och politiker.

Den 30 september samlas vi på nytt. Den här gången här vårt fokus samverkan och vi har glädjen att vara på Arbetets Museum i Invigningsdagen_cykelkarusellenNorrköping.
Under dagen får du bl.a möta: Rebecka Nolmark, nybliven generaldirektör på Riksutställningar, Niklas Cserhalmi chef på Arbetets museum, Maria Lind chef Tensta konsthall och Gunilla Stenberg chef vid Hälsinglands museum.

Men vi har också bjudit in Linn Uggerud (som arbetar med besöksnäringens nationella strategi på Svensk Turism) och Anna Haag från Visita. Tillsammans inleder de just nu ett samarbete kring kulturbaserade reseanledningar - kanske just ditt museum?

  • Vi börjar dagen med kaffe och en ostsmörgås 9.30.
  • Sedan gör vi en kort presentation av visionsarbetet och fortsätter med ett par inspiratörer som delar sina erfarenheter av olika sorters samverkan.
  • Vår första workshop handlar om hur vi arbetar med förändringsprocesser i våra organisationer.
  • Efter lunch fortsätter vi med ytterligare några spännande inspel från andra branscher och går sedan över till dagens andra workshop där vi arbetar med att bygga olika möjliga samverkansmodeller.
  • Vi avslutar med en gemensam redovisning och diskussion (jo det blir kaffe också).
  • 16.30 är vi färdiga med dagens övningar.

För mer information kontakta maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se

Läs mer om visionsarbetet här>>>