Pandemin har fått mycket negativa konsekvenser på kulturområdet, men de kulturpolitiska åtgärderna för att hantera dessa konsekvenser har gradvis ökat i träffsäkerhet. Det visar Myndigheten för kulturanalys nya rapport om pandemins konsekvenser inom kulturområdet i Sverige och de kulturpolitiska åtgärder som vidtagits på statlig, regional och kommunal nivå.

Rapporten, Ett år med pandemin - Konsekvenser och offentliga insatser inom kulturområdet, utgör slutredovisningen av ett regeringsuppdrag där Kulturanalys ger en övergripande bild av hur kulturområdet påverkats av pandemin under perioden mellan mars 2020 och mars 2021.

– Rapporten bekräftar den tuffa ekonomiska tiden och att kulturen har en extra lång väg till återhämtning. Att unga och kvinnor drabbats extra hårt av arbetslöshet kräver speciella satsningar från regeringen, vi behöver dessa krafter i museisektorn, säger Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Museer.

– Sveriges Museer ser mycket positivt på Kulturanalys rekommendation till bättre samarbete mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och utbildningspolitiken för att stärka kulturens roll i samhället. Som man konstaterar i rapporten så har “viktiga samhällsekonomiska värden gått förlorade under pandemin” i och med kulturens nedstängning.

Rapporten finns att hämta som pdf här.