Den 6 december skrevs en överenskommelse på mellan Riksantikvarieämbetet, Landstinget Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland. Överenskommelsens syfte är att skapa tillväxt i regionen. Flera undersökningar i Sverige och EU visar att kulturella och kreativa näringar har stor betydelse för samhällsutvecklingen och ekonomin. För att bli en stark resurs behöver aktörerna samverka. Det kan vara museer, föreningar och företag bland annat inom besöksnäringen.

Överenskommelsen undertecknas av landshövding Bo Källstrand, ordföranden i Regionala nämnden vid landstinget Sverker Ågren och riksantikvarie Lars Amréus.

Läs hela pressmeddelandet här>>>