Hösten 2010 ger Högskolan på Gotland för andra gången en kurs i kulturegendomsrätt. Kursen ger en översikt av den svenska rättsordningen och en fördjupning i de särskilda regler som gäller för fast och lös kultur- egendom, t ex fornfynd, historiska byggnader, antikviteter och arkivalier.

Läs mer här.