folk_och_kulturDen 7 februari hölls uppstartsmöte med 120 deltagare för Folk och kultur, ett återkommande kulturpolitiskt konvent med premiär 7-10 februari nästa år.

Konventet blir en tribun för konst och kultur i hela Sverige och äger rum i Munktellstaden i Eskilstuna. Arrangörer är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd; i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland. Folk och Kultur är en mötesplats för diskussioner och nytänkande som ska sätta fokus på konstens och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle; med ett brett konst- och kulturutbud från hela landet. Innehållet skapas nu och ni kan vara en del av det. Mer information finns på konventets hemsida. Länk.

Sveriges museer kommer fortsätta bevaka framväxten av denna viktiga satsning för att visa på kulturens värde.

Uppstartsmötets moderator David Karlsson med Niklas Cserhalmi (Arbetets museum), Maria Weisby (Scenkonst Sörmland) och Daniel Rylander (Kalmar länsteater)
Samtal om utmaningar och framgångsfaktorer för kulturen. Uppstartsmötets moderator David Karlsson med Niklas Cserhalmi (Styrelseledamot i Sveriges museer och museidirektör för Arbetets museum), Maria Weisby (Scenkonst Sörmland) och Daniel Rylander (Kalmar länsteater)