Jan Eliasson, Andreas Norlén och Amanda Lind är några av talarna under museernas Vårmöte 2021. De tre vårmötesdagarna är fyllda med spännande seminarier, panelsamtal och workshops från hela Museisverige.

Under Vårmötets första dag talar Jan Eliasson, före detta vice generalsekreteraren för FN om sin långa erfarenhet av samverkan på global nivå. Vi får lyssna till ett samtal med kulturminister Amanda Lind och Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Museers generalsekreterare. Medea Ekner, Svenska ICOM, kommer att ge en lägesrapport från från det globala samverkansprojektet och reflektioner kring processens utmaningar. Under rubriken "Tre samtal kring samverkan inom museibranschen" talar Anders Högberg, professor, Linnéuniversitetet, om museerna och universiteten, Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, om museerna och skolan och Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, om museerna och digitaliseringen. Under dagen delar också kulturministern ut priset till Årets Museum 2021!

Program dag 1.

Vårmötets andra dag bjuder på föreläsningar, seminarier, paneldiskussioner och workshops i sex parallella spår: Ledning & styrning, Kunskapsuppbyggnad, Samlingsförvaltning, Museerna och skolan, Utställningar och Teknik & vetenskap.

Program dag 2.

Under Vårmötets tredje och sista dag pratar Anna Zingmark, Länka Consulting, om hur vi utvecklar samverkan som leder framåt. Talman Andreas Norlén samtalar med våra moderatorer om vikten av samverkan för demokrati. En panel bestående av Ann Follin, Centralmuseernas samarbetsråd, Jonas Hellberg, Länsmuseernas samarbetsråd, Britta Söderqvist, representant för de kommunala museerna och Cecilia Johansson, representant för övriga museer avhandlar frågan "Hur ser det egentligen ut med samverkan mellan statlig, regional, kommunal och ideell nivå i Sverige? Hur vill vi att den ska se ut i framtiden?". Vi får också lyssna till när Maria Jansén, fram till årsmötet Sveriges Museers ordförande, tar pulsen på Sveriges Museers då nytillträdda ordförande och Joakim Malmström, nytillträdd riksantikvarie.

Program dag 3.

Temat för Vårmötet 2021 är detsamma som planerades för 2020, något som i nuläget känns mer angeläget än någonsin: Medverka | Samverka | Påverka – Tillsammans når vi längre.

Anmäl dig till museernas Vårmöte 2021!

Vårmötet 2021 arrangeras av Sveriges Museer i samarbete med Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet.