Folkhälsomyndigheten vill införa vaccinationsbevis som ska användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer från och med den 1 december, meddelades vid en pressträff idag. För många museer innebär det nya rutiner.

– Sveriges Museer väljer vaccinbevis om det står mot risken att återigen behöva stänga ner museer, eller kraftigt begränsa museernas verksamheter, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

– Utställningar och annan publik verksamhet vid ett offentligt museum ska vara tillgänglig för alla människor. Det står i Museilagen. För museerna som omfattas krävs särskilda ställningstaganden och möjligen alternativa besöksmöjligheter för att motivera exkludering under perioder med vaccinpass, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

– Det är också viktigt att vaccinbevisens äkthet ska kunna verifieras utan att museerna behöver införa kostsamma system, vilket regeringen nu meddelar att de gett Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att ta fram en lösning för till arrangörer, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

Läs Sveriges Museers tidigare remissvar Vaccinbevis bättre än begränsad tillgång till museer.