Välkommen till årets viktigaste möte för alla inom museisektorn

Den 19-21 april sker vårmötet i Linköping och Norrköping.

Årets tema Med mod och makt- dags att våga agera!

Vad menar vi då med årets tema?

Med mod och makt

dags att våga agera!

Med mod och makt står museerna rustade och frustande i väntan på att agera. Nu är det dags att ta till vara på det förtroende vi har fått, att våga handla,våga ta ställning och prioritera. Vi behöver ta oss utanför våra komfortzoner, vilket kan kännas skrämmande. Det kan bli fel, men det kan också få oss att nå ut längre. Det krävs mod för att lyckas, annars kommer vi aldrig till den punkt då vi faktiskt gör skillnad, på riktigt.

Hur ska museerna inkludera ännu fler och vilken roll ska museerna ta i dagens samhällsdebatt? Hur finns det möjlighet att öppna museerna och skapa de mötesplatser som idag saknas? Hur kan vi känna oss hemma på framtidens museum?

Hur kan vi få ekonomi i långsiktiga projekt och hur kan museerna ges möjlighet att arbeta långsiktigt och att prioritera? Hur kan samverkan mellan oväntade aktörer skapas och vad kan resultatet bli av det? Hur påverkar den digitala tillgängligheten museerna? Blir effekten en inkludering eller exkludering av grupper?

Just nu arbetar projektgruppen för fullt med att ta hand om alla de förslag som kommit in till programpunkter. I slutet av januari 2016 är programmet klart och då öppnar vi för anmälan.

Hör gärna av er med frågor och funderingar kring detta till vårmötets projektledare Hanna Wihlborg hanna.wihlborg@sverigesmuseer.se

arrlogga