Hösten 2013 fick Riksutställningar i uppdrag av regeringen att utifrån en global omvärldsanalys och kartläggning visa på hur svenska museer kan utveckla och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige.

Resultatet redovisas i rapporten ”Museerna och mångfalden – En analys av hur den svenska museisektorn kan stödja och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige”, som överlämnades till kulturdepartementet den 1 november.

Rapportens slutsatser är att svenska museer på ett generellt plan ännu inte speglar den svenska befolkningens etniska, sociala, socioekonomiska eller kulturella mångfald – samtidigt som det finns stora möjligheter till förbättringar. Svenska museer har stor potential att stärka demokratin och stödja det mångkulturella samhället.

– Museer, kulturarvet och konsten kan utöver sina starka egenvärden vara fantastiska arenor för att föra människor närmare varandra, minska polariseringar och skapa förutsättningar för hållbar mångfald, säger ansvarig utredare – Riksutställningars Analys- och uppdragschef Eric Fugeläng.

– Den stora potentialen leder också till slutsatsen att det fortfarande finns mycket som kan eller behöver göras för att nå hela vägen fram. Vilka som är representerade och delaktiga i museernas arbete skulle kunna se annorlunda ut. Förändras detta ökar förhoppningsvis museernas tillgänglighet och sannolikt kommer fler människors verkligheter att speglas.

Analysen bygger på global omvärldsanalys och kartläggning, en nationell enkätundersökning, nationell statistik, tidigare utredningar, empiri, forskning och en lång rad möten och samtal med personer i och utanför museisektorn. Rapporten visar hur svenska museer kan stödja en hållbar mångfald men också hur den svenska mångfalden i sig kan ge museer möjlighet att bredda och utveckla sin verksamhet med bland annat nya perspektiv, nya former av deltagande och en bredare kompetens.

Några av de mer konkreta förslagen är bland annat att museer behöver tydliga visioner, planer och en ledning som är dedikerad att gå från att prata om mångfald till att också övergå i praktisk handling för mångfald. Museer bör även ta fram mål, strategier, planer och regler för deltagande på olika plan samt inse det reella värdet av samverkan med individer och gemenskaper i samhället. Museer behöver se över hur saker som arbetsmiljö, normer och kulturer kan bli så inkluderande som möjligt och utveckla sina sätt att rekrytera så att fler och nya människor kommer in organisationerna. Museer bör också se över vems historia och samtid museet skildrar samt hur och av vem. Museer bör, utifrån medborgarnas behov, även se över sina öppettider, avgifter och sina rum för möten också analysera huruvida dessa stödjer eller motverkar ett jämlikt och fritt deltagande på museet.

Ladda ner rapporten från Riksutställningar>>>

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.