Rapport Museer politik fortroende

En ny rapport från Sveriges Museer visar på diskrepans mellan museichefers och kulturpolitikers uppfattning om vad museerna behöver av politiken. Samtidigt ligger allmänhetens förtroende för museerna kvar på toppnivå.

Sveriges Museers rapport om museer, politik och förtroende som släpps i samband med Kultur i Almedalen undersöker politik för museer i relation till museernas starka samhällsposition. I enkätunderlaget till rapporten har museicheferna svarat på frågor om publikens återkoppling, hur museiverksamheten bygger förtroende och om politikers engagemang. 

I  rapporten rankar även 30 kulturpolitiker på olika nivåer i landet de viktigaste museipolitiska frågorna idag. Politikernas toppfråga handlar om museer som oberoende källor till forskning och bildning. Museichefernas toppfråga idag är möjligheten till finansiering. 

– Det är intressant att jämföra museernas svar med kulturpolitikernas, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare på Sveriges Museer. Vi behöver diskutera vad som kännetecknar en god museipolitik, och vad som behövs från politiken för att skapa ett ännu starkare Museisverige. Hur kan politiken hitta balansen och faktiskt främja de samhällsviktiga museernas verksamhet? 

Allmänhetens förtroende för museerna som bransch är fortsatt på topp enligt SOM-institutets senaste nationella undersökning med en mycket stark förtroendebalans på +71. 

Sammanfattning av rapporten

  • Allmänheten har högt förtroende för museer (Förtroendebalans +71 i senaste SOM-undersökningen. Närmast under med offentliggjorda tal i senaste mätningen kommer Polisen med +68.
  • 84 av 88 svarande museichefer ser indikationer på att museet åtnjuter gott förtroende hos publiken.
  • Var tionde museichef har vissa problem med att politiker eller andra högre tjänstemän lägger sig i frågor som borde avgöras museiprofessionellt. Jämfört med året innan, då var femte hade detta problem, är det en klar förbättring.
  • En tydlig majoritet vittnar om att museiprofessionaliteten respekteras, dvs 9 av 10 är nöjda eller ganska nöjda.
  • Sex av tio museichefer upplever ett positivt engagemang från politiken. Vittnesmålen om direkt stärkande politiskt engagemang är fler jämfört med året innan.
  • De fem viktigaste politiska frågorna för museicheferna är förbättrade förutsättningar för…  

…breddade finansieringsmöjligheter 

…skolans tillgång till museer 

…digitalisering av museisamlingar 

…museernas lokalkostnader (så att dessa inte tränger undan verksamheten)
…museer som oberoende källor till kunskap, forskning och bildning

  • Enligt 30 kulturpolitiker är de fem viktigaste museipolitiska frågorna att främja…

…museer som oberoende källor till kunskap, forskning och bildning

…digitalisering av museisamlingar 

…museernas lokalkostnader (så att dessa inte tränger undan verksamheten) 

…breddade finansieringsmöjligheter 

…fri entré

 

Läs rapporten i sin helhet här>>.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.