Nytt forskningsprojekt belyser den historiska relationen mellan Sverige och Ukraina på museer

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina startar Statens historiska museer ett nytt forskningsprojekt för att jämföra föremålssamlingarna vid Sveriges och Ukrainas historiska museer. Projektet leds av docent Fedir Androshchuk och finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse. Det övergripande syftet är att utveckla kunskapen om svensk och ukrainsk samlingshistoria med utgångspunkt i ukrainska föremål i Sverige och nordiska föremål i ukrainska museisamlingar. I projektet undersöks även hur samlingarna använts och på vilket sätt dessa kan påverka nationella identiteter och uppfattningar. Utöver stiftelsemedlen möjliggörs projektets förberedande insatser av den fond för insamling till ukrainska museer som initierats av Stiftelsen Nordiska museet.

Ukrainska museer och kulturliv under det pågående kriget

Fedir Androshchuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev, ger en lägesrapport om situationen i Ukraina idag och hur man arbetar med att skydda kulturarvet under pågående krig.

Enligt FN-organet Unesco har över 200 kulturarv i Ukraina hittills skadats under den ryska invasionen. I mars 2022 startade Stiftelsen Nordiska museet en fond för insamling för att ge ekonomiskt stöd till Nationalmuseet i Kiev och andra museer i Ukraina. Insamlingen har engagerat många privatpersoner, institutioner och aktörer i och utanför Sverige.

Välkommen till Nordiska museets samlingssal där Fedir Androshchuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev, ger oss en lägesrapport om situationen i Ukraina idag och hur man arbetar med att skydda kulturarvet under pågående krig

Länk till evenemanget

Ukrainska museer och kulturliv under det pågående kriget | Nordiska museet

Fedir Androschuk museichef Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev_Foto Yu Ezhel_Statens historiska museer
Fedir Androschchuk museichef Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev/Foto Yu Ezhel_Statens historiska museer