doss logga 2

Viktiga samtidsdokumentationer pågår på många platser i Sverige. DOSS vill med projektet Årets samtidsdokumentation uppmärksamma samtidsdokumentära projekt.

 

Föreslå det projekt som du tycker är bäst! Du får gärna föreslå projekt på din egen institution. DOSS styrgrupp och förra årets vinnare av priset är jury, tillsammans med inbjudna jurymedlemmar. Prisutdelning sker på Museernas vårmöte 2018, 17–19 april i Malmö.

Kriterier för urval:

Samtidsdokumentationer som:

  1. Lyfter fram och fördjupar insikten om företeelser i vår tid och sätter det i ett sammanhang
  2. Analyserar och reflekterar över nya inslag som innebär förändringar i människors vardag
  3. Gärna innehåller originalitet/ nytänkande i metod och/eller i innehåll.

Dokumentationen måste vara avslutad under 2016–2017.

Nomineringen ska innehålla:

  1. Beskrivning av dokumentationen (syfte, mål och plan)
  2. Metoder och genomförande
  3. Resultat material (sammanställning av skapat och insamlat källmaterial)
  4. Presentation, genomslag och användning (utställning, webb, publikation, forskning, massmedia)

Presentera projektet med max 600 ord och max 6 bilder. Juryn kan i juryarbetet komma att begära in mer information och material om dokumentationen.

Skicka ditt förslag senast 28 februari 2018 till: birgitta.witting@helsingborg.se och asta.burvall@skellefteamuseum.se. Skriv ”DOSS Årets samtidsdokumentation” i ärendefältet.

Vinnaren inbjuds att föreläsa om sin dokumentation vid ett kommande höstmöte. Resa och boende för en person ingår i vinsten.

Läs mer om DOSS - Dokumentation av samtida Sverige