Som ett led i vårens satsning på seminarieserien Hållbar utveckling startas nu Nätverket för hållbar utveckling. 

Nätverket ska ta fram gemensamma riktlinjer för Hållbar utveckling för Sveriges Museer. Riktlinjerna kommer att godkännas av styrelsen och revideras årligen. Arbetet kommer att starta under hösten 2021. Genom gemensamma riktlinjer kommer Sveriges Museer att kunna hjälpa medlemsmuseerna att bidra till kompetensförsörjning inom hållbar utveckling. 

Ledamöter Nätverket för hållbar utveckling: 

  • Karl Magnusson, stabschef, Världskulturmuseerna (ordförande)
  • Karin Behmer Dackander, Learning & program specialist, Sustainability coordinator, IKEA Museum
  • Christian Ferm, avdelningschef Teknik och fastighet, Jamtli, 
  • Anders Wikström, Verksamhetsplanerare, Statens Försvarshistoriska Museer
  • Jan Naumburg, Hållbarhetsstrateg, Statens Maritima och Transport Historiska Museer
  • Annika Brantingson, Eventansvarig & hållbarhetssamordnare, Tekniska museet 
  • Ida Billvén, Museichef, Vänernmuseet
  • Sofie Öberg, handläggare, Världskulturmuseerna (sekreterare för nätverket)

hallbarutveckling3
Projekt om hållbar utveckling på Mölndals stadsmuseum.