Styrelsen för Sveriges Museer har skrivit följande uttalande om kriget i Ukraina och vad det innebär för förbundet och medlemmarna.

Sveriges Museer känner djup solidaritet med det ukrainska folket. Vi förfäras över hur Rysslands krigsföring leder till att tusentals människoliv går till spillo och hur det ukrainska kulturarvet nu brutalt skadas, förstörs och riskerar att försvinna. Tillsammans med många andra aktörer inom världssamfundet, fördömer vi Rysslands angrepp och kräver att det ukrainska folkets rätt till självständighet och demokrati respekteras. Sveriges Museer kräver också att Ryssland följer Haagkonventionen och Genèvekonventionen till skydd för kulturarvet i Ukraina.

Som reaktioner på kriget har Sveriges museers medlemmar agerat på en mängd olika sätt. Exempelvis har Nordiska museet och Regionmuseet Kristianstad startat insamlingar för Ukraina. Nordiska museets insamling syftar till att samla in resurser som kommer att behövas för att ta hand om landets kulturarv när väl striderna inte längre pågår. Andra exempel är hur museer runt om i Sverige förbereder sig för att vara del av flyktingmottagandet.

Vi som representerar musei-Sverige följer också noggrant de inhemska effekterna av kriget. I oroliga tider är museerna särskilt viktiga som öppna mötesplatser och kunskapsförmedlare. Museerna kan också praktiskt bidra till integration och ökad förståelse mellan människor. Museerna behöver även stärka beredskapsplaneringen till skydd för kulturarvet i händelse av krig eller konflikt i vårt närområde. Sveriges Museer kommer i olika forum och i olika dialoger fortsätta att arbeta med dessa långsiktiga frågor.