BK_logo_blackfull

Vi kan nu hälsa Bonniers konsthall välkommen som medlem i Riksförbundet Sveriges museer.
Från museets hemsida:

Bonniers Konsthall"Sedan starten 2006 har Bonniers Konsthall arbetat med att visa och diskutera konst från hela världen.  Vår verksamhet bottnar i viljan att stödja konstnärligt arbete och medverka i samhället genom att öka kunskapen om samtidskonst. Den största delen av vårt program utgörs av egenproducerade utställningar, både tematiserade grupputställningar som vill sätta konsten i ett större, kulturellt sammanhang, och presentationer av enskilda konstnärer där vi möjliggör tillkomsten av nya konstverk. Bonniers Konsthall verkar i ett internationellt sammanhang och har ett aktivt utbyte med andra svenska och utländska kulturinstitutioner där vi samarbetar kring utställningar, programverksamhet och bokutgivning. Vi har publicerat ett tiotal antologier och utställningspublikationer, flera av dem i samarbete med Albert Bonniers förlag. Bonniers Konsthall bedriver även mer långsiktiga forskningsprojekt i nära samarbete med universitet och kulturinstitutioner."

Alla medlemmar i riksförbundet hittar du här>>>