Web_Sveriges Museer Digital presentation_frontMuseernas vårmöte är avslutat för denna gång. Årets möte samlade under tre dagar, 25-27 april,  580 deltagare från hela Sverige i Södertälje. Temat för Vårmötet 2017 var hur digitaliseringen av samhället och museisektorn påverkar våra verksamheter och våra sätt att jobba. Det handlade om museet utan väggar, om gränslöshet, där det digitala förenar och hjälper till att påverka. Digitaliseringen och dess konsekvenser är en praktisk och en strategisk fråga för museer och samhället i stort och detta ville vi lyfta i årets Vårmöte.

Vi vill rikta ett mycket stort tack till våra medarrangörer, styrgruppen, platsansvariga, programvärdar, volontärer, alla som medverkat på programpunkterna, våra sponsorer, konferensanläggningarna i Södertälje liksom alla som deltagit på vårmötet. Det är allas er medverkan som gör vårmötet till Sveriges viktigaste museikonferens!

bild 1Den första dagen på Södertälje stadshus hälsades vi välkomna till Södertälje av kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och kulturminister Alice Bah Kuhnke höll ett förinspelat invigningstal. Priset för Årets museum 2017 delades sedan ut av Olof Lavesson, ordförande i Riksdagens kulturutskott, till Prins Eugens Waldemarsudde som fick ta emot ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom. Därefter följde ett panelsamtal med företrädare för Kulturdepartementet, PRV, RISE Interactive och Digitaliseringskommisionen om digitaliseringens konsekvenser i samhället.

Riksantikvarie Lars Amréus talade sedan om Riksantikvarieämbetet och Riksutställningars GD, Jesper Tammilehto, höll en känslofylld överlämning av stafettpinnen till RAÄ som från och med 1 juni ska axla en del av RU:s tidigare uppdrag.

jesper-lars-matsFoto: Henrik Löwenhamn, Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Vi mötte också Dr. Ashkan Fardost i en inspirerande föreläsning. Programmet i Södertälje stadshus avrundades med ytterligare ett panelsamtal om handlade om museernas digitala mognad. Dagen avslutades med mingelmiddag och underhållning på Torekällbergets museum. Ett stort antal priser, bl.a. Årets utställning och Årets pedagogiska pris,  delades också ut under dagen, här berättar vi mer om dessa»

För dig som inte kunde närvara sändes första dagen direkt i vår Youtube-kanal.

Här kan ni lyssna till de olika programpunkterna från dag 1:

Välkomsttal»

Kulturministerns tal»

Årets museum»

Årets tema, panelsamtal 1»

Riksantikvarieämbetets nya roll»

Dr Ashkan Fardost»

Prisutdelning, Panelsamtal om digital mognad»

Prisutdelning och avslutning dag 1»

Dag 2 inleddes med en inspirationsföreläsning med Douglas Hegley, Minneapolis Institute of Art, som pratade om digital transformering inom kulturarvssektorn.

Under dag 2 och 3 kunde deltagarna sedan välja mellan över 40 olika programpunkter där många goda exempel på vad som redan görs digitalt ute på Sveriges museer visades upp och viktiga frågor kring digitaliseringens utmaningar och möjligheter diskuterades. Det fanns också möjlighet att besöka ”infotorget” där flera utställningar med digitalt tema och olika digitala produktioner visades upp. Sveriges museers årsmöte gästades ett femtiotal medlemmar och av bl.a Myndigheten för kulturanalys som berättade om den senaste utredningen kring de centrala museerna och fri entré-reformen. Här finns ett referat från årsmötet att ta del av»

Tack för ert engagemang under dessa tre fantastiska dagar!

Hela programmet kan laddas ner här»

Vi ses 2018 – i Malmö!

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara