Museibesök är en populär aktivitet under sommaren. Mer än sju av tio svenskar anger att de går på museum under semestern. Det är en ökning med fem procent jämfört med förra året. Det visar en ny Sifoundersökning som Riksförbundet Sveriges museer beställt.

Pressmeddelande som pdf>>>
– Det är väldigt roligt att en redan stor andel museibesökare blir ännu fler. Ett museibesök är för många ett sätt att upptäcka både sin egen ort och nya platser, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

I en ny Sifoundersökning uppger mer än sju av tio, 74 procent, att de besöker museum under semestern. Av de tillfrågade säger 26 procent att de alltid eller ofta besöker museum under ledigheten och 48 procent att de ibland gör det. 25 procent säger sig aldrig besöka museer på semestern.

Det är en viss skillnad mellan könen i andelen museibesökare. Kvinnor besöker museer under semestern i något högre grad än män, 77 procent, jämfört med 72 procent.

– Varje år bidrar museerna med sina 18 miljoner besök till hela landets turistnäring. Museerna ökar både städers och regioners attraktionskraft och bidrar till samhällsutvecklingen i hela Sverige, säger Mats Persson.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer från 15 år och uppåt. Den genomfördes av Sifo under perioden 20 till 26 maj i år.

Antalet besökare har rapporterats in till Riksförbundet Sveriges museer av museerna själva.


För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Foto, Utställningen Laban, Livrustkammaren i Stockholm. Fotograf: Jens Mohr.

 


Bilaga 1. Landets mest besökta museer under 2014

Centralmuseerna topp 15
Stiftelsen Skansen 1 372 213
Statens maritima museer – Vasamuseet 1 220 429
Moderna museet i Stockholm 487 505
Naturhistoriska riksmuseet 464 626
Tekniska museet 354 758
Statens maritima museer – Marinmuseum Karlskrona 322 796
Medelhavsmuseet 298 051
Livrustkammaren 286 435
Arbetets museum 234 126
Nordiska museet, Djurgården 215 308
Världskulturmuseet, Göteborg 162 675
Statens maritima museer – Sjöhistoriska museet 155 448
Arkitektur- och designcentrum 132 876
Statens historiska museum (i Stockholm) 131 840
Flygvapenmuseum 118 766
Regionala museer topp 15
Gotlands museum 359 139
Bohusläns museum och Konsthall 293 055
Malmö museer 263 820
Värmlands museum 207 049
Jamtli Jämtlands läns museum 198 121
Västerbottens museum 187 893
Östergötlands museum 182 071
Regionmuseet i Kristianstad 179 351
Jönköpings läns museum 138 819
Dalarnas museum 131 884
Sörmlands museum 115 000
Upplandsmuseet 111 563
Murberget Länsmuseet Västernorrland 108 199
Hallands kulturhistoriska museum 85 000
Västmanlands läns museum 81 897
Kommunala/övriga museer topp 15
Friluftsmuseet Gamla Linköping 400 000
Göteborgs konstmuseum 251 433
Göteborgs stadsmuseum 213 100
Nobelmuseet 198 595
Stockholms stadsmuseum 192 000
Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 187 218
Göteborgs naturhistoriska museum 177 460
Postmuseum 164 114
Fredriksdal museer och trädgårdar 163 857
Torekällbergets museum 157 469
Grenna museum 114 511
Bildmuseet Umeå 106 426
Röhsska museet 104 164
Millesgården 98 095
Stockholms medeltidsmuseum 95 500

 

 

Bilaga 2. Undersökning om museibesök bland allmänheten

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer från 15 år och uppåt i hela landet. Den genomfördes av Sifo under perioden 20 till 26 maj i år.

Andel av befolkningen som brukar gå på museum under semestern, i procent

 

Brukar du besöka museum när du är på semester? 2014 2015
Ja, alltid 7 9
Ja, ofta 18 17
Ja, ibland 44 48
Nej, aldrig 31 25
Vet ej/ej svar 0 1
Brukar du besöka museum när du är på semester? 2015
Kvinnor Män Samtliga
Ja, alltid 10 9 9
Ja, ofta 18 16 17
Ja, ibland 49 47 48
Nej, aldrig 23 28 25
Vet ej/ej svar 1 1 1