Flasians badplats. 1920-tal. Sundsvalls museum

Fläsians badplats. 1920-tal. Sundsvalls museum.

Fler än åtta av tio svenskar, 82 procent, besöker museum under semestern. Det visar en ny Sifo-undersökning som Sveriges Museer har beställt.

Museibesök är en populär sommaraktivitet. Men om museerna ska kunna behålla och utveckla sin starka position som kunskapsinstitutioner krävs ökade resurser, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Sveriges Museer.

I årets undersökning anger 82 procent att de besöker något museum på semestern. Det är en ökning från år 2014 då 70 procent svarade att de brukar göra museibesök under ledigheten, när Sveriges Museer för första gången ställde frågan om svenskarnas museivanor på semestern. Totalt gjordes 27,3 miljoner museibesök i landet under 2017.

Museerna finns i alla län och bjuder både på kunskap och inspirerande upplevelser att njuta av i sällskap med någon. Med sina miljontals besök varje år bidrar museerna till hela landets turistnäring och ökar både städers och regioners attraktionskraft, säger Mats Persson.

Den främsta anledningen till att besöka ett museum är att man vill göra något kul tillsammans. Nästan hälften av de svarande anger det som skäl, 48 procent. Bland unga vuxna i åldern 18–29 år går hela 55 procent på museum av den anledningen. De svarande anger också att man vill besöka ett specifikt museum, 39 procent, eller se en aktuell utställning, 33 procent, som vanliga skäl till besök. De svarande kunde ange flera svarsalternativ på denna fråga.

Undersökningen bygger på onlineintervjuer med 1 000 personer i åldern 18–79 år. Den genomfördes av Sifo under perioden 29 maj till 6 juni i år.

För mer information:

Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Förbundet har i dag drygt 230 medlemsmuseer.www.sverigesmuseer.se

Bilaga. De tio mest besökta museerna
Tio-i-topp museibesök, svenska museer 2017
Källa: Myndigheten för kulturanalys, rapporten Museer 2017.

Nr Museum Antal besök
1 Vasamuseet 1 495 875
2 Skansen 1 342 763
3 Nordiska museet inkl. filialer 700 626
4 Naturhistoriska riksmuseet 670 823
5 Moderna museet i Stockholm och Arkdes 581 383
6 Wadköping 460 328
7 Malmö museer 429 148
8 Livrustkammaren 421 436
9 Friluftsmuseet Gamla Linköping 419 000
10 Prins Eugens Waldemarsudde 374 216