Det finns många vägar till ny kunskap om hur människor med funktionsnedsättning levt förr och lever idag.

Rent praktiskt kan funktionshinderperspektiv betyda att leta efter nya källor till historisk kunskap eller att göra det lättare att söka efter de livsberättelser från personer med funktionsnedsättning som finns i befintliga samlingar.

Det finns mycket lokalt material och på många håll i landet har det funnits ett mycket stort antal institutioner, specialskolor, anstalter och asyler. Flera är dokumenterade och omskrivna. Kyrkoböcker och husförhörslängder är också omfattande källor för den som vill fördjupa sig i historisk kunskap om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

Lotta Vikström, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, har länge använt kyrkoböckerna i sin forskning. I en studie har hon undersökt risken att dö i förtid för personer med funktionsnedsättning på 1800-talet genom att söka i digitaliserade kyrkoböcker. Funktionsnedsättning dyker upp i husförhörslängderna i samband med konfirmationen då prästen gör noteringar om ”lyten”.

Att arbeta med frågor som funktionshinderperspektiv på sin arbetsplats kan mötas av motstånd av olika slag. Alltifrån att det är självklarheter, ”vi jobbar redan med mångfald”, till att reduceras till praktiska frågor som toaletter och hissar. Knäckfrågan är hur man kommer vidare och hur man får med sig resterande personal på museet i att bredda mångfalden till att också innefatta funktionshinder och funktionsnedsättning. I utbildningen har deltagarna haft mycket utrymme att diskutera dessa frågor.

I november avslutas projektet FOKUS. Deltagarna i utbildningen har byggt upp ett nätverk som är öppet för alla som intresserade av funktionshinderfrågor. Nätverket FOKUS är en kunskapsplattform och ska även fungera som ett utbyte av erfarenheter och samlingsplats för kommande samarbeten.

Kika in och gå med i Facebookgruppen!

https://www.facebook.com/natverketfokus

 

//Diana Chafik, Upplandsmuseet


Diana Chafik, projektledare för FOKUS.  Projektet FOKUS ( Funktionshinder och Kulturarv, Utbildning och Samverkan) är ett tvåårigt samarbete mellan Upplandsmuseet och HandikappHistoriska Föreningen finansierat av Arvsfonden.

Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.