Så tyckte i alla fall workshopgrupperna på förra veckans JÄMUS-seminarium. Gruppernas tankekartor blir ett spännande material att jobba vidare med. Utmaningar saknas inte. Deltagarna prioriterade ”långsiktighet” som den största av dem alla. Som god två på utmaningslistan kom ”ledningens stöd” och på bronsplats finns uppmaningen ”sätt igång!!!”. Många av utmaningarna som prioriterades högt är väl värda att lyfta fram, till exempel att man måste få med personal på all nivåer och risken att arbetet med genus och hbtq-frågor blir ett alibi vid sidan av kärnverksamheten.

StafettbloggMen det var inte bara problem som listades, grupperna kom med en rad handlingskraftiga förslag till JÄMUS. Den utan jämförelse högst prioriterade åtgärden är ”utbildning” i någon form, till exempel så som det formulerades av en grupp med ”en ambulerande JÄMUS/genus-pedagog”, eller av en annan grupp som ”värderingsarbete som gör att personalen vågar utmana vedertagna uppfattningar”. Silverplatsen gick till att ”finna argument för vad museet vinner på att jobba med genusperspektiv”, följt av den tänkvärda reflektionen att ”våga misslyckas”. Mer forskning om samlingarna och att ta in besökarnas upplevelser och åsikter lyftes också fram av många.

I allmänhet genomsyras förslagen av att genusarbete måste integreras i alla delar av museets verksamhet. Det är ett gemensamt ansvar där var och en måste tänka över vad som behövs utifrån sin position och sina förutsättningar. Det räcker ju inte att utställningen har skapats genusmedvetet om marknadsföringen talar ett annat språk, eller att chefen förespråkar jämställdhet om delar av personalen uttrycker andra värderingar. Detsamma gäller förstås hur museerna samlar. Föremålen förmedlar inte neutral information, det är människor som katalogiserar och väljer vad som ska bevaras och förmedlas. Det styr hur vi nästa led kan använda samlingarna och vilka historier som kan berättas i utställningarna. Samlingarna skulle kunna vara rika källor att ösa ur för att lyfta fram genusordningar bortom normen. Kanske kan genuspedagogik ge nya redskap till ett sådant arbete?

Hearingdagen och inte minst workshopen har gett många uppslag. Det är stora uppgifter vi vill lyckas med och det är min förhoppning att vi ska åstadkomma något bra med JÄMUS. Men, jag tror faktiskt att vi kan våga misslyckas också.

/Katty Hauptman
projektledare för forskning och publik verksamhet, Statens historiska museer

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.