Vårmöte 2018 Logotyp CMYK

2018 är det både europeiskt kulturarvsår och valår i Sverige. Hur bidrar museerna till samhällets utveckling?

Museer och kulturmiljöer får allt större betydelse för utvecklingen av besöksmål, inom den sociala hållbarheten och för utvecklingen av samhället i stort! Museerna angår flera politikområden!

Hur hänger politik, verksamhetsutveckling och ekonomisk utveckling samman? Hur kan samlingarna och kulturmiljöerna användas i utvecklingsarbetet? Vad betyder museilagen i praktiken - museers professionalism, främja kunskap, upplevelser och fri åsiktsbildning? Finns nya finansierings­möjligheter? Bör nya fördelningsmodeller tas fram? Kan museerna jobba ännu mer innovativt och smartare?

Många museer arbetar redan idag framgångsrikt med affärsutveckling och strategier för att öka de egna intäkterna. Hur ökar man kompetensen ytterligare för att det ska leda till ökad ekonomisk medvetenhet och i förlängningen till en ökning av de ekonomiska resurserna?

Du som jobbar med verksamhets- och ekonomisk utveckling: Bidra till kunskapsspridning av goda exempel!

Skriv en kort beskrivning av din programidé (max 1000 tecken). Ange om du tänker dig ett föredrag, ett seminarium eller en workshop samt om förslaget är ett samarbetsprojekt. Berätta också om vem som är huvudtalare och hur många personer som ingår. Programpunkterna är 30-60 minuter långa.

Sista datum för inlämning av programförslag är den 20 november!

Vi försöker ta med de förslag som har störst intresse och som fokuserar på temat – det brukar komma in många förslag så därför kommer vi att göra vi ett urval av vilka som presenteras på mötet.

Kontakt
Anki Dahlin, ansvarig för Vårmötets program
anki.dahlin@sverigesmuseer.se

Museernas vårmöte 2018 arrangeras av Sveriges museer och Malmö Museer
Turning Torso, foto © Jenny Eliasson/Malmö Museer