Älskade museer
Stockholm
2022-10-29 - 2022-10-29

Beskrivning

Överjärva gård och Statarmuseum
Friluftsgården Överjärva gård, en kulturhistoriskmiljö med byggnader, statarmuseum, natur, utelek och café
I en av Statarlängans bostäder inryms Statarmuseet. Ett utställningshem från 1920-talet som visar hur en statarfamilj kunde leva och bo. Öppen gårdsdag med familjeprogram lördag den 29 oktober 11-16, fri entré.
Gårdscaféet öppet lördag co söndag 11-16, fika och lättare lunch.
Ett utflyktsmål för hela familjen
www.overjarvagard.se

Gårdsdag Mjölken berättar
29 oktober 11-16
Statarnas slankvecka uppmärksammas på Statarmuseet, Överjärva gård.
Dagens tema: Mjölken berättar.
Smakprovning, lek mjölkerska, guidad vandring och Ostmakeriet på plats.
Ett utflyktsmål för hela familjen.

Överjärva gård
Överjärvagårdsväg 11
170 67 Solna