Älskade museer
Stockholm
2022-10-29 - 2022-10-30

Beskrivning

TRÄDET är en konstnärlig installation för barn, skapat av olika material och inspirerad av EWK:s verk Trädet – och Fågellivet är sig inte heller likt.
Verket är formgiven och producerad av arbetstränande hantverksgrupper med fokus på snickeri och textil på Huddinge kommuns Arbetsmarknadsenhet.