Älskade museer
Stockholm
2022-10-29 - 2022-10-30

Beskrivning

Utställningen EWK – en solidarisk röst är en ny permanent utställning om Ewert Karlsson (1918–2004), mer känd som signaturen ”EWK”. Med hjälp av 87 ramade verk daterade 1937 - 1996, två filmer samt några brev, bildspel, fotografier och artefakter belyser utställningen hans utveckling som tecknare i relation till viktiga nationella och internationella händelser i tiden och ger en inblick i hans liv.
Med sin säregna svarta linje kommenterade EWK träffsäkert, begripligt och humoristiskt komplexa politiska frågor i sin samtid. I sina teckningar fokuserade han återkommande på frågor om miljöpolitik, välfärd, jämlikhet och den lilla människans livssituation i en alltmer globaliserad värld. Andra centrala teman var det världspolitiska läget från 1950 till 90-talet, samhällspolitiska frågor i Sverige samt västvärldens ansvar i en postkolonial värld.
Med tiden formade han en allt starkare solidarisk livsåskådning med en ekologisk, ekonomisk och social dimension: Hur bemöter vi människor som drabbats av krig, förtryck, fattigdom eller klimatkriser? Hur hanterar vi ett pluralistiskt samhälle och vilken roll spelar medierna? Hur förhåller vi oss till planetära gränser och jordens begränsade resurser samt vilka ekonomiska system skapas och vem drar nytta?

Utställningen öppnade den 8 oktober 2022.