Älskade museer
Stockholm
2022-10-29 - 2022-10-30

Beskrivning

I utställningen på Fullersta Gård, som innehåller teckning, grafik och skulptur, samsas förbisedda höns med medialt uttröskade politiker från hennes mångåriga uppdrag för Dagens Nyheter (1983-2017). Tillsammans förefaller de alla oförställda och upptagna av sin aktivitet.
De senaste tio åren har hon intensivt studerat fågelvärlden på naturhistoriska museer, naturaliekabinett och fågelmarknader i Sverige och utomlands. Stina Eidem intresserar sig för motiv som i traditionella sammanhang ofta anses som obeaktade, eller som hon själv utrycker det: ”De som spelar birollen”. Stina Eidems tecknade varelser klarar sig gott utan huvudperson. Hon hittar en lekfull balans i sina motiv som på en och samma gång kan verka exotiska och allmängiltiga, historiska och samtida.

Utställningen pågår 25 augusti - 6 november 2022