ICOM, som är UNESCO-organet International Council of Museums, har nyligen hållit sin 25:e generalkonferens i Kyoto. Sveriges Museers ordförande Maria Jansén var på plats och rapporterar från veckan som präglades av debatten om museidefinitionen.

I början av september befann jag mig på International Council of Museums, ICOM:s 25:e generalkonferens i Kyoto. Temat för konferensen var “Museums as cultural hubs - The future of tradition”.

Under en vecka träffades runt 3 000 museiprofessionella för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. På konferensen representerades Sverige av ICOM:s ordförande Medea Ekner och ytterligare en styrelseledamot från svenska ICOM, men även flera kollegor från olika museer i Sverige deltog.

På årets konferens var det stora samtalsämnet förslaget till ny museidefinition, som presenterades i somras och som går kan läsa om här. Sedan ICOM:s grundandes på 1940-talet har definitionen endast justerats ett fåtal gånger och nu förslås en radikal förändring som rört upp starka känslor runt om i världen. Flera panelsamtal och extrainsatta diskussionsseminarier satte stämningen på konferensen. Inför generalkonferensen cirkulerade ett upprop med underskrifter från 20-tal av ICOM:s cirka 130 medlemsländer som krävde att omröstningen skulle skjutas upp. Svenska ICOM:s styrelse hade beslutat, vilket är linje med de övriga nordiska länderna, att rösta för den nya definitionen.

skarmavbild-2019-09-24-kl.-14.24.41
General Assembly Kyoto. Bild: ICOM

Uppdraget att
förnya museidefinitionen syftar i huvudsak till att anpassa skrivningen till
den situation världen befinner sig i idag. Ett behov har också funnits att
skriva in den roll och dialog dagens museer har med det omgivande samhället.
Även om de flesta röster i debatten var positiva till den föreslagna ”vidare”
skrivningen har förslaget väckt debatt av flera anledningar. Skrivningen har
bland annat kritiserats för att vara för vid, otydlig och svår att leva upp
till, för politiskt laddad och att tiden för nationell förankring har varit för
kort. 

På konferensens sista dag den 7 september när omröstningen skulle ske gick diskussionerna i plenum höga. Mitt under mötet beslöts att ändra dagordningen och först rösta om huruvida man skulle skjuta på omröstningen för att ge tid för bearbetning och nationell förankring eller om man skulle rösta för eller emot förslaget vid sittande möte. Med god majoritet röstades för att flytta omröstningen till general assembly i Paris i juli 2020. Detta var självklart en besvikelse för många, men under rådande omständigheter och med risk för ett splittrat ICOM var nog en förskjutning att föredra.

svenska ICOMs webbplats eller direkt på ICOM:s internationella webb kan man följa hur arbetet går vidare. Sveriges museer kommer att samarbeta med svenska ICOM för att skapa en så god möjlighet till nationell diskussion som möjligt.

Maria Jansén,
ordförande Sveriges Museer