right-sidebar_mats-persson_armemuseumFör fyra år sedan satte Sveriges Museer igång projektet Känn dig som hemma på framtidens museum. Vi reste runt i landet, initierade och dokumenterade samtal. Det hela sammanfattades i ett framtidsdokument, som styrt vårt fokus sedan dess. Med stöd av Svenska Postkodstiftelsen går vi nu vidare för att stärka museernas roll i det demokratiska samtalet. Målet är att på olika sätt ge verktyg för våra medlemsmuseer i sitt fortsatta utvecklingsarbete. Det nya projektet startar i september. Just nu sätter vi de sista delarna i projektorganisationen på plats och återkommer med mer kring projektet, bemanning och aktiviteter inom kort.

Myndigheten för Kulturanalys släppte under sommaren en rapport som visar en tydlig uppdelning i olika gruppers tillgång till kultur och media, där samtal, opinionsbildning, informationsutbyte etc. förs i skilda grupperingar, baserade på fakta som inte ifrågasätts inom gruppen. De vidgade och fördjupade perspektiv som museer kan ge människor blir här en motvikt till denna uppdelning. Museerna är arenor för det kulturella kapitalet, för bildning och kunskap. Trovärdigheten som starka kunskapsinstitutioner är avgörande. Utmaningen för museerna är att bli angelägna för de grupper som idag inte är besökare. Detta är ett viktigt perspektiv i vårt kommande framtidsprojekt.

Museerna kommer att påverkas av valutgången. På vår hemsida har många läst de politiska partiernas svar på våra frågor om museernas utveckling. Vårt arbete efter valet kommer bland annat utgöra stöd till museerna i deras interaktion med styrande politiker som i vissa fall är nya på sin befattning. Här blir inte minst museilagen en viktig utgångspunkt. Behovet av det stödet kommer bli en av diskussionspunkterna när vi samlar till Forum för kommunala museichefer i Uppsala den 16-17 oktober.

Den 11 oktober bjuder vi, Skansen och Jamtli in till en heldag för de som samordnar volontärarbete på museerna. Vi har redan fått en hel del intresseanmälningar och anmälan öppnar inom kort.

I veckan har vi  välkomnat vår nya kommunikatör Anna Wallgren. Anna kommer närmast från Folkbildningsrådet. Nästa vecka börjar projektledaren för vårt nya framtidsprojekt, men det kommer vi att återkomma om. Jag ser fram emot en omvälvande höst för Sveriges Museer där vi genom ett framtidsprojekt tillsammans med alla våra medlemsmuseer ytterligare utvecklar och stärker sektorn/branschen.