MPgeneralsekreterare_Cecilia_ExFrån och med nu kommer jag att höra av mig då och då, här på vår nya hemsida. Jag hoppas ni gillar den, och den nya loggan som jag tycker sticker ut. Det finns skäl att vara kaxig. Heta har museerna varit sedan förra hösten och debatten om museirollen blommar fortfarande upp på ledarsidorna. För mig som företrädare för sektorn bekräftar det här bara en utveckling som pågått i flera år och som handlar om museernas stärkta position. Vi kan i vår senaste sammanställning av museibesök se att det fortsätter att strömma besökare till våra museer runt om i landet. Minst 26,5 miljoner besökare per år enligt Myndigheten för kulturanalys senaste rapport.  En SIFO-undersökning i somras visade att två tredjedelar av svenskarna (18–65 år) besökte ett museum senaste året.

Vi har viktiga förändringar att möta framöver. Inom kort kommer regeringens proposition om en samlad kulturarvspolitik som innehåller förslag om en museilag som ska göra museerna mer oberoende. Här föreslår regeringen också att Riksantikvarieämbetet skall ges ett samlat ansvar för museifrågor. I uppdraget ingår att främja utveckling och samarbete på museiområdet liksom att samla in och förmedla kunskaper. Myndigheten skall också erbjuda teknik- och metodstöd till museer. Vi kommer under våren att fördjupa vår dialog med Riksantikvarieämbetet inför det kommande uppdraget.

Den digitala frågan är en av de viktigaste utmaningarna för sektorn just nu och vi har valt den som tema för vårt årliga vårmöte som hålls i Södertälje i april. Det handlar bl. a. om att skapa ekonomiska resurser för att bygga strukturer och om ett digitalt utanförskap att överbrygga. Museernas rika samlingar och samlade kunskap är en stor samhällelig resurs som man bara börjat dela med sig av, reflektera kring och utveckla. De digitala verktygen blir här avgörande.

Jag reser ständigt runt i landet med vårt framtidsdokument. Här lyfter vi fram museernas utmaningar och det är viktigt för mig att på plats kunna ta del av de kloka tankar om verksamheten som kommer upp vid dessa möten. I höst inleder vi en ny dialog om framtida museiutmaningar för att se hur dokumentet kan utvecklas. Museerna är många och i ständig förändring och de möter en publik över hela landet. som också förändras. Men engagemanget i våra museer är stort. Museerna fortsätter vara heta.

Spara

Spara

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.