Norrköping
Ansök senast 2023-01-01

Beskrivning

Arbetets museum har ett särskilt ansvar för landets ca 1500 arbetslivsmuseer. Vi ger konsultativt stöd och arrangerar kurser runt om i landet riktade till arbetslivsmuseer. Som arbetslivsintendent ansvarar du för att stötta de hårt arbetande eldsjälarna på arbetslivsmuseer genom att bland annat erbjuda kurser i olika museispecifika ämnen inom exempelvis teknik, pedagogik, marknadsföring, utställningsproduktion mm

I arbetsuppgifterna ingår land annat att:

  • Planera, leda och organisera arbetet med att utarbeta kurser och anlita föreläsare riktade till verksamma vid landets arbetslivsmuseer.
  • Vara kursledare/moderator på plats ute på olika museer i landet samt via digitala kurser.
  • Förmedla information på ett begripligt och pedagogiskt sätt.
  • Research- och förberedelsearbete med nära kontakt med personer på arbetslivsmuseerna, lokala regional och nationella museer samt på myndigheter.
  • Genom kursverksamheten ge konsultativt stöd vid bildande av museinätverk inom olika områden.