Oslo
Ansök senast 2023-05-22

Beskrivning

Avdeling for utstilling og samling har det overordnede ansvaret for at MUNCH har et sterkt og relevant utstillingsprogram som bygger opp under den kunstneriske profilen. Avdelingen skal sørge for at MUNCH er den ledende institusjonen for innovasjon og forskning på Edvard Munchs kunstnerskap, og kontinuerlig skape nye opplevelser, produkter og tjenester for stadig nye publikumsgrupper.

Avdelingsdirektør utstilling og samling skal sikre museets strategi og ambisjoner, og sørge for at MUNCH har relevant kunnskap for å kunne gjøre de riktige valgene i utstillingene. Avdelingsdirektøren skal lede 19 kunnskapsrike medarbeidere som sammen skal legge til rette for nye presentasjonsformer for Edvard Munchs kunst, og utvikle museets kuratoriske og formidlingsmessige tenkning. Stillingen har det overordnede ansvaret for innovasjon og forskning.

Vi ser etter en leder med solid bakgrunn fra kunstmuseer eller kulturinstitusjoner, gjerne internasjonalt. Du har erfaring med budsjettarbeid, og relevant utdanning på minimum masternivå. Som person er du strategisk, initiativrik og inkluderende, har stor gjennomføringsevne og høy faglig integritet. Du har gode relasjons- og samarbeidsevner og erfaring med å skape resultater gjennom medarbeidere. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

MUNCH ønsker å representere et tverrsnitt av befolkningen, og alle kvalifiserte personer oppfordres til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Munchmuseet er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad. Før ansettelse må politiattest fremlegges og bakgrunnssjekk gjennomføres.

Ved spørsmål, ta kontakt med Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, eller Marianne Bakken, tlf. 410 91 376. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 22. mai 2023.