Stockholm
Ansök senast 2022-11-21

Beskrivning

Inbäddad i Bellevueparkens grönska vid Brunnsviken i Stockholm ligger Carl Eldhs Ateljémuseum. Det var här skulptören Carl Eldh (1873–1954) levde och verkade i trettiofem år. Ateljén ritades av
Eldhs vän, arkitekten Ragnar Östberg och stod färdig 1919. Idag utgör miljön med sin speciella atmosfär ett unikt stycke historia, som hyser större delen av skulptörens samlade produktion, liksom ett omfattande arkiv. Men Eldhs ateljé är också en levande mötesplats för nutida konst. Årligen arrangerar museet utställningar med verk av samtida konstnärer. Museet har även en omfattande programverksamhet med visningar, konstnärssamtal, familje- och trädgårdsdagar med skapande verkstad, skolprogram och skulpturvandringar i Stockholm för såväl barn som vuxna.