Drottningholm
Ansök senast 2023-11-05

Beskrivning

Vi söker en medarbetare som vill leda och utveckla teaterns Förmedlingsverksamhet. Som ansvarig för Förmedlingsverksamheten leder och utvecklar du teaterns omfattande visningsverksamhet och tar fram program för Drottningholms Slottsteaters målgrupper. Du bygger upp en verksamhet för barn och unga inom ramen för Skapande skola och ansvarar för kontakten med högre utbildningar. Du ansvarar för teaterns butik och utvecklar ett utbud i samklang med varumärket Drottningholms Slottsteater. I tjänsten ingår budgetansvar, rekryterings- och personalansvar för säsongs- och projektanställda.
Drottningholms Slottsteater är en del av Världsarvet Drottningholm. Teatern uppfördes av Drottning Lovisa Ulrika och stod klar 1766. Teaterns huvudsakliga verksamhet äger rum under sommarhalvåret då vi presenterar produktioner på scenen och har en omfattande visningsverksamhet med stora turistströmmar. Under lågsäsong tar teatern emot skolklasser, forskare och bokade grupper.