Stockholm
Ansök senast 2024-01-22

Beskrivning

Nu söker vi en engagerad och framåtblickande enhetschef som vill förvalta och utveckla tillhandahållandet av Kungliga bibliotekets (KBs) samlingar. Vi på Kungliga biblioteket söker en utvecklingsorienterad chef till Enheten för samlingsförmedling. KBs samlingar har byggts upp under flera sekel och fylls på varje dag med det senaste som ges ut i Sverige. Materialet ska komma forskare och allmänhet till del idag och bevaras långt in i framtiden. Vi söker dig som arbetar utifrån användarnas behov och vill bidra till ökad användning av KB:s samlingar – från medeltida handskrifter till radio och dataspel. Du har stora kunskaper och intresse inom det svenska kulturarvet och medielandskapets utveckling.

I rollen som enhetschef ingår ansvar för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och budget. KB är på en utvecklingsresa mot en ökad möjlighet att ta del av samlingarna oberoende av tid och plats. Här kommer din erfarenhet av digitalt tillhandahållande och kunskaper om upphovsrätt till användning. Varmt välkommen med din ansökan!