Kristianstad
Ansök senast 2023-09-08

Beskrivning

Regionmuseets kulturhistoriska samlingar är en del av vårt samhälles kollektiva minne och en kunskapsresurs för den som vill veta mer om länets historia. De bidrar till att skapa en bred bild av det förflutna och att ge nya perspektiv på dagens samhälle. Föremålen bär på berättelser som ger kunskap, inspiration och skapar nyfikenhet att vilja veta mer. Samlingarna har tillkommit under lång tid och i samtiden ställs ytterligare frågor. Föremålen behöver sättas i nya sammanhang utifrån breda frågeställningar men vi behöver även säkerställa att de fysiska förutsättningarna för långsiktigt bevarande utvecklas, du kommer att vara delaktig och påverka arbetet.

Vi vill tillsammans med dig utveckla en aktiv samlingsförvaltning i samverkan med andra kompetenser på museet. Vi vill att du arbetar strategiskt med tillgängliggörande av museets samlingar utifrån utveckling, förmedling och vård. Vi vill att du bidrar till att stimulera människors nyfikenhet och bjuder in människor att dela sina kunskaper med oss. Tillgängliggörandet av samlingarna genom utställningar och förmedling på olika vis i samarbete med andra kompetenser inom museet är en prioriterad uppgift. Du kommer att representera museet i olika nätverk och i samarbeten med allmänheten och organisationer. Tjänsten är placerad på avdelningen för kunskapsuppbyggnad, sektionen dokumentation och samlingar. Vi utgör ett arbetslag av konservator, arkivarie, samlingsassistent och museitekniker i nära samarbete med museets övriga verksamheter.

Ansökan med personligt brev, CV, betyg och eventuellt löneanspråk ska vara oss tillhanda senast 2023-09-08. Skicka ansökan till jobb@regionmuseet.se eller Regionmuseet Skåne/Landsantikvarien i Skåne, Box 134, 291 22 Kristianstad. Märk ansökan med Ref nr 1/2023.