Stockholm
Ansök senast 2022-07-20

Beskrivning

Har du erfarenhet av vård och digitisering och ett intresse för kulturhistoria? Vill du arbeta på Sveriges största kulturhistoriska museum?

Om oss
Stiftelsen Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum med samlingar som speglar landets kulturhistoria från 1500-talet fram till nutid. Sektion Bevarande ingår i avdelning Bevarande & Säkerhet och ansvarar för samlingarnas bevarande i utställningar och arkiv och magasin. Sektion Arkiv & Bibliotek tillhör Avdelning Kulturhistoria och driver, utvecklar och förvaltar ett arkiv och ett specialbibliotek i huvudbyggnaden på Djurgården.

Bakgrund
Stiftelsen Nordiska museet äger runt 6 miljoner fotografier av högt kulturhistoriskt värde. Den 21 januari 2021 drabbades en mindre del av dessa av en vattenskada på grund av en vattenläcka utanför museet som tryckte stora mängder vatten mot museets byggnad. Vattnet trängde in i håligheter i grunden och in i källarplan där museets specialinrättade nitratarkiv är placerat. Vid upptäckten sattes en snabb restvärderäddningsinsats in och objekten placerades i frysrum i väntan på att tas om hand i ett vård- och digitaliseringsprojekt.

Uppgiften
Till vård- och digitaliseringsprojektet söker vi två konservatorer varav en arbetsledare, en fotograf, en arkivassistent och fyra konservatorsassistenter. Projektgruppen kommer samarbeta tätt kring materialets vård, sanering, registrering och digitalisering.