Stockholm
Ansök senast 2023-09-29

Beskrivning

Nu söker vi dig som vill fortsätta utveckla och driva Spårvägsmuseet tillsammans med 25 engagerade och kompetenta medarbetare. Museet är i en spännande fas där rutiner och roller ska konsolideras och finslipas samt större projekt, som till exempel nya föremålsmagasin och veteranfordontrafik ska planeras och genomföras.

Du får bland annat jobba med:

  • Ansvara för museiverksamheten, medarbetare och arbetsmiljö.
  • Ansvara för budget och ekonomiuppföljning samt redovisa resultat och utforma handlingsplan för utveckling.
  • Bidra till gott samarbete mellan museet och övriga avdelningar inom trafikförvaltningen.
  • Ansvara för det strategiska arbetet och den långsiktiga planeringen.
  • Ansvara för kommunikativ strategi.
  • Ansvara för avtal och inköp som görs inom museets verksamhet.
  • Ansvara för Spårvägsmuseets roll och anseende i sin omvärld och i museibranschen.

Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Kommunikation och försäljning och rapporterar till avdelningschefen.