Östersund
Ansök senast 2023-05-07

Beskrivning

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) är ett forsknings- och utvecklingscentrum inom kulturarvssektorn, lokaliserat till Östersund. NCK arbetar med omvärldsbevakning inom arkiv-, musei-, konst- och kulturmiljöområdena, initierar och driver forsknings- och utvecklingsprojekt, och erbjuder fortbildning och kompetensutveckling inom kulturarv och lärande. Vårt fokus är på hur kulturarvet kan användas på olika sätt för att stimulera lärande, skapa social sammanhållning och regional utveckling. Detta arbetar vi med i såväl praktiska projekt som genom forskning och på en politisk nivå. NCK har funnits sedan 2005 och är numera ett bolag med ägare från olika länder i Norden och Baltikum. NCK är en liten arbetsplats där det finns stora möjligheter till att vara med och forma verksamheten!