Kristianstad
Ansök senast 2024-02-09

Beskrivning

Avdelningen Lärande & utställningar är en av de viktigaste kontaktytorna mellan museet och våra olika målgrupper. Som avdelningschef ska du ha ett starkt fokus på att driva och utveckla Lärande & utställningar genom att strategiskt och operativt leda avdelningens åtta medarbetare i arbetet med planering och produktion av utställningar, program- och skolverksamhet.