Stockholm
Ansök senast 2022-11-06

Beskrivning

Då vår nuvarande registrator går i pension, söker vi hennes efterträdare. Som registrator ansvarar du för myndighetens registratur med uppgifter som registrering, hantering och utlämnande av offentliga handlingar, dokumenthantering, expediering och posthantering.