Uppsala
Ansök senast 2023-04-02

Beskrivning

Som stabschef/avdelningschef är du ett stöd till museichefen i arbetet med att samordna och driva Upplandsmuseets styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. Tillsammans med museichefen planerar du ledningsgruppens arbete och styrelsens sammanträden.